Knäbesvär

Vad kan det bero på?

Smärta i knäet kan orsakas av en överbelastning av knäet och dess omgivande strukturer.
En alltför snabb ökning av belastningen vid styrketräning eller felaktig träning vid nya eller gamla knäskador är ofta utlösande orsaker.

Hur blir jag av med det?

Hos oss görs en noggrann undersökning för att klargöra orsaken till besvären och ibland kan vidare utredning av ortoped krävas. Behandlingen i sig inriktas på att komma tillrätta med eventuell bristande funktion i höftled, bröst- och ländrygg för att därigenom återfå och bibehålla god muskelfunktion över knäled.
För att uppnå ett gott långvarigt resultat krävs oftast att behandlingen kombineras med specifika träningsinsatser. Om du har drabbats av hopparknä eller löparknä behandlas detta med stötvågsbehandling.