Rehabilitering efter sjukdom eller skada. Även förebyggande träning


sjukgymnastik

Sjukgymnastik/fysioterapi

Undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra skador och sjukdomar. Främst sådana i rörelse- och stödjeorganen; det vill säga muskler, leder, skelett och nerver. I yrkesrollen ingår även att bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom. Exempelvis är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt

Behandlingsmetoder

Aktuella behandlare