Om du fått akut ont eller har långvarig smärta från rygg/nacke


Naprapati

Med naprapati kan vi snabbt behandla smärta och funktionsnedsättningar. För att nå en bra rörlighet och funktion i hela kroppen behandlar vi både muskler och leder med olika tekniker.Vad är Naprapati...

Vad är naprapati?

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans naprapvit (att korrigera) och grekiskans pathos (lidande). Fritt översatt betyder det ”att korrigera orsaken till lidande”.

Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen. Den naprapatiska manuella terapin syftar till att återskapa funktion och minska smärta i det neuromuskuloskeletala systemet genom att påverka strukturer i och omkring ryggraden och andra leder.

Naprapater är specialiserade på att diagnostisera strukturella och funktionella neuromuskuloskeletala besvär, behandla och rehabilitera patienter med besvär av sådant ursprung samt att differentiera smärta av annan orsak.

De grundläggande behandlingstekniker som naprapaten använder är manipulations- och mobiliseringstekniker av såväl ryggraden som andra leder samt olika typer av mjukdelstekniker såsom massage, stretching och nervmobilisering mm.

Naprapater är en yrkesgrupp inom svensk hälso- och sjukvård, som har legitimation från Socialstyrelsen, för att behandla patienter med funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen.

Informationen är hämtad från boken Naprapatins grunder, Studentlitteratur, 2009, skriven av Eva Skillgate, Jan Arvidsson, Claes Ekström, Annika Hillborn och Anders Mattsson-Coll. Samltliga är legitimerade naprapater.Vad kan behandlas

  • Långvarig och akut smärta i rygg och nacke –
    Ex. ryggskott, nackspärr eller diskbråck
  • Utstrålande smärta i arm och ben
  • Huvudvärk –
    Ex. migrän eller spänningshuvudvärk
  • Smärta i annan led eller muskel –
    Ex. artros.

Aktuella behandlare