Metod att behandla smärttillstånd, svårläkta sår, inflammationer m.m.

laser

Laser

Lågeffektlaserbehandling som stimulerar cellfunktioner är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, svårläkta sår, inflammationer m.m.
Redan 1967 kom den första medicinska rapporten om att viss typ av laserljus har stimulerande effekter på celler och vävnad.

Hur går en laserbehandling till?

Vid behandling kommer laserljuset ut från en så kallad prob (liknar en penna). Man håller änden av proben mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertypen i fråga så tränger ljuset in mellan 1 och 5 cm i vävnaden. Beroende av hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar, så tar en behandling mellan någon minut och en halvtimme.

Vad kan behandlas?

Den infraröda superpulsade 904 nm lasern är bra på problem av djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar eller idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak.

Gör det ont?

Laserbehandling smärtar inte utan är mycket avslappnande. Däremot kan det hända att smärtan kan öka eller uppträda 6 – 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Det är bra om det händer, för då vet man att patienten reagerar på behandlingen. Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

Hur många laserbehandlingar behövs?

Man brukar behandla tätare i början (var 2:e – var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 – 15 behandlingar, beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.
Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar.

Aktuella behandlare