Träning mer inriktat efter rörelser än tunga vikter

Vi använder ofta kroppen som vikt och i en och samma övning kan vi träna både styrka, rörlighet, balans och koordination. Detta för att lättare klara av påfrestningarna vi utsätts för i vardagen och idrotten.
Genom att aktivera många muskler samtidigt bygger vi en funktionellt användbar kropp!


Aktuella behandlare